Santral Pontin Miyelinozis3 min read

Santral Pontin Miyelinozis; Beyin sapının üzerinde bulunan miyelin adı verilen sinir hücre tabakasının tahribi sonucu oluşan bir durumdur.

Miyelin kılıf olarak sinir demetlerinin üzerinde var olan bu yapılar sinyallerin hızlı bir şekilde aktarılmasın da etkilidirler. Bu yapıların hasarı sonucu sinyallerin gerektiği şekilde ulaşamaması, sinir demetlerinin iletişim kurma kabiliyetlerini yitirmesine sebep olur. Santral Pontin Miyelinozis hasarı, merkezi sinir sistemi yani beyin sapı üzerinde bulunan miyelin yapıların hasarı sonucu oluşan sinyal bozuklukları dolayısı ile ortaya çıkan belirtilerdir.

Santral Pontin Miyelinozis hasarının en yaygın sebebi vücudun sodyum (Na) düzeyinin hızlı bir şekilde değişimidir. Bu değişime neden olan hiponatremi yani düşük sodyum düzeyi görülen hastalarda, sodyum (Na) değerinin çok hızlı bir şekilde yükselmesi ya da hipernatremi yani sodyum değeri yüksek olan bir hastanın, hızlı bir şekilde sodyum değerinin düşmesi sonucu ortaya çıkar. Bu hasarın oluşumu tek başına gerçekleşmez, buna belli bir hastalığın tedavisi sonucu ya da hastalıkların yan tesiri (komplikasyonu) nedeni sebep olabilir.

Hiponatremisi olan bir hastanın tedavisi yapılırken NaCI çözeltisinin hızlı bir şekilde vücuda verilmesi, Alkol bağımlılığı sonucu oluşan Wernicke-Korsakoff Sendromu, Santral Pontin Miyelinozis hasarının oluşmasına sebep olabilir.

Santral Pontin Miyelinozis hasarı sonucu hastada yutkunma zorluğu, istemsiz kas kasılmaları, kas güçsüzlüğü, görme problemleri, telaffuz bozuklukları, el titremesi, halüsinasyonlar gibi belirtiler ortaya çıka bilir.

Tanı da yutkunma zorlukları, istemsiz kas spazmları, kaslarda güç kaybı, anormal reflekslerin varlığı, göz kası kontrol kayıpları gibi bulgularının varlığı Nörolojik bir rahatsızlığın olduğu noktasında bilgiler edinilmesini sağlar, Manyetik Rezonans görüntüleme (MRI) sayesinde beyin sapında (pons) oluşan hasarın görülmesiyle kesin tanıya ulaşıla bilir. Kan tahlilleri sonucunda kanda bulunan sodyum düzeylerinin incelenmesi de tanıda yardımcı karineler arasındadır.

Tedavi

Beyin hasarlarının onarılması mümkün olmasa da kök hücre biliminin gelişip anlaşılması sonucu bu tip beyin hasarlarının onarımının gerçekleşe bileceği bilim insanlarının ilgi odak noktasıdır. Günümüzde bu hasarın tedavisi hasarın sebep olduğu belirtilerini indirgemek amaçlı Semptomatik tedavi olarak adlandırılan tedavi yolları izlenir.

Santral Pontin Miyelinozis hasarının önlenmesi için

Eğer hastaya belli bir sebepten dolayı sodyum takviyesi yapmak gerekiyor ise, sodyum çözeltileri verilirken uygun adımların uygulanması gerekir.

Sodyum çözeltisi hastaya en fazla 12 mEg/L hızında yükseltile bilir. Aşırı ve hızlı sodyum takviyesinden mümkün olduğunca kaçınılmadır. Önerilen sodyum takviye hızı saatte 0.5-1 mEq/L dir. Konvülsiyon varlığında ilk birkaç saat 1-2 mEg/L/saat hızında düzeltile bilir. Bu esnada çok küçük hacimlerde hipertonik tuzlu su verile bilir.

Sodyum takviyesi yaparken vücutta bulunan sodyum açığının hesaplanması önemlidir. Bunun için  

Sodyum açığı= (Normal sodyum- bulunan sodyum değeri ) X vücut ağırlığı X %60)

Akut sodyum açığı söz konusu ise % 20 ile çarpılması gerekir.

Kaynaklar

  1. http://ejfm.trakya.edu.tr/userfiles/2013/December/2(3)642046.pdf
  2. htp://ndt.oxfordjournals.org/content/29/suppl_2/i1.full.pdf+html
  3.  http://acil.tip.akdeniz.edu.tr/_library/dosyaYonetimi/indir.php?id=271

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir