Kök hücre Farklılaşması

Kök hücreler farklılaşma potansiyelleri sayesinde vücudun her bir yerinde farklı bir fonksiyon kazanmış canlılardır. Bu farklılaşma sayesinde küçük bir yapıdan kocaman bir organizma meydana gelmesine öncü olurlar.

Kök hücre (Stem Cell) Bölüm 2 - Kök hücre farklılaşma etapları, Transkripsiyon Faktörleri

Astım bronşların kronik havayolu iltihabı sonucu meydana gelen alerjik etkenlerden dolayı bronşların hassas yapıya bürünerek öksürük nöbetleri, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve/veya göğüste sıkışma hissi şeklinde rahatsızlıkların meydana geldiği solunum yolu hastalığıdır. Basitçe anlatmak gerekirse alerjik etkenler sonucu havayolu tıkanıklarının meydana geldiği bir durumdur.

Astım

Santral Pontin Miyelinozis; Beyin sapının üzerinde bulunan miyelin adı verilen sinir hücre tabakasının tahribi sonucu oluşan bir durumdur.

Miyelin kılıf olarak sinir demetlerinin üzerinde var olan bu yapılar sinyallerin hızlı bir şekilde aktarılmasın da etkilidirler. Bu yapıların hasarı sonucu sinyallerin gerektiği şekilde ulaşamaması, sinir demetlerinin iletişim kurma kabiliyetlerini yitirmesine sebep olur. Santral Pontin Miyelinozis hasarı, merkezi sinir sistemi yani beyin sapı üzerinde bulunan miyelin yapıların hasarı sonucu oluşan sinyal bozuklukları dolayısı ile ortaya çıkan belirtilerdir.

Santral Pontin Miyelinozis

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kök Hücre Kulübünün vesilesi ile 3 Ekim 2017 tarihin de başlamış olduğu Kök Hücre derslerine katılma şansı elde ettim. Bu şansı bana verdikleri için Kök Hücre Kulübündeki bütün meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Kök hücre gerek hastalıkların tedavisi noktasında, gerekse hastalıkların önlenmesi noktasında Tıp bilimini çok ileriye götürecek hatta çığır açacak bilgilerin olduğu, bir bilim dalı diye bilirim

Kök hücre (Stem Cell) Bölüm 1 - Kök hücre nedir? Kök hücreye giriş

Bronşit bir akciğer hastalığıdır. Soluk borusunun akciğerlere dağılan dallarına bronş adı verilir. Bronşit bu yapıların iltihaplanması sonucu oluşan durumdur. Hastalığın sürecine göre AKUT ve KRONİK olmak üzere iki sınıfta incelenir.

Akut Bronşit Nedir?

Akciğer bronş iç zarlarının anlık iltihaplanması sonucu oluşan, çoğunlukla üst solunum yolu hastalıklarının(Nezle, Grip vb.) akciğere doğru ilerlemesi ve bronşiyal mukus salgısının artması sonucu meydana gelen kuru veya balgamlı öksürük, ateş, halsizlik, hırıltı şeklinde solunum ve soluk alamama gibi belirtilerin izlediği bir hastalıktır.

Akut ve Kronik Bronşit

Hepatit A hastalığı ismiyle anılan, Hepatit A virüsünün sebep olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Karaciğerin iltihaplanması sonucu oluşan karaciğer fonksiyonlarının bozulması ile vücudun sararmış bir hal alması yüzünden, halk arasında sarılık olarak da adlandırılmaktadır. Karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan birçok virüsten biri olan hepatit A virüsü, genellikle çocuklarda görülür.

Hepatit A (Sarılık)

Suçiçeği hastalığı genellikle çocukluk döneminde baş gösteren, çocukluk döneminde hastalanmamış yetişkinlerde de görüle bilen, ilk önce yüzde daha sonra bütün vücuda yayılan yaygın kırmızı kabarcık şekilde yaraların görüldüğü viral enfeksiyondur. Hastalığa Varicella Zoster adıyla anılan virüs sebep olmaktadır. Bu virüs aynı zamanda Zona hastalığının oluşmasına da sebep olur. Zona, çocukluk döneminde Suçiçeği enfeksiyonu geçirmiş, daha sonra yetişkinlik döneminde göğüs ve sırt dersinde simetrik görülen yaraların oluşmasıyla baş gösteren bir hastalıktır. Suçiçeği hastalığı hava damlacık yolu yani öksürme, hapşırma yoluyla havaya yayılan taneciklerin etraftaki bireyler tarafından solunması veya temas etmesiyle bulaşır.

Suçiçeği Hastalığı

Boğmaca ciddi öksürük ataklarının izlendiği sinsi başlangıçlı bulaşıcı bir hastalıktır. Genelde kış ve sonbahar aylarında görülen boğmaca hastalığına Bordotela adı verilen mikrop sebep olur. İnsandan insana direk temas ve öksürük, hapşırık sonucu damlacık yoluyla bulaşan hastalık, her yaştan insana bulaşa bilir, özellikle çocukluk döneminde şiddetli öksürük ataklarıyla seyreder. Hastalık yaklaşık iki veya iki buçuk ay kadar devam edebilir. Hastalığı geçiren bireyler doğal bağışıklık kazanır ve ömür boyu boğmaca hastalığına yakalanmazlar. Aşı yoluyla bağışıklık 5 yıl kadardır. Dolayısı ile aşının tekrar edilmesi gerekir.

Boğmaca Hastalığı

Tetanos yaralanmalar sonucu vücuda etki eden Colostridium tetani bakterisinin merkezi sinir sistemine verdiği hasarlar sonucu, kasların sürekli kasılma pozisyonunda kalmasına sebep olan ciddi bir enfeksiyondur. Toplum arasında Kazıklı Humma olarak anılan tetanos hastalığı, her ne kadar paslı metal kesikler sonucu oluşan bir hastalık olduğu bilinse de aslında tetanos bakterisi nemli ortamda, toprakta, gübre içerisinde, oksijensiz ortamlarda yaşa bildiği için, her türlü deri kesiklerinde, vücuda zarar verebilecek hastalıktır. Günümüzde yapılan aşılar sayesinde görülme riski azalmıştır.

Tetanos(Kazıklı Humma) Hastalığı

Difteri hastalığı geçmişte büyük salgınlara sebep olmuş, günümüzde etkin aşılama çalışmalarıyla kontrol altına alınmış ciddi enfeksiyon hastalıklarından biridir. Halk arasında Kuşpalazı olarak bilinen hastalık. Başta hafif boğaz ağrısıyla başlar, bademciklerde oluşan gri-beyaz bir tabaka meydana gelir daha sonra solunum bozukluğu, kalp rahatsızlıkları ve sinir sistemi hasarlarına sebep olabilir Genellikle kış aylarında daha fazla görülen hastalık iki yaşından küçük çocuklarda bademcik yapısının çocukta oluşmaması sebebi yüzünden burun ve yaralarda yerleşir. Hastalığın tipik yerleşim yeri bademcik ve lenf dokusudur.

Difteri(Kuşpalazı) Hastalığı

Çocuk felci geçmiş tarihten günümüze kadar dünyada birçok ülkede görülüp salgın sonucu birçok çocuğun sakat kalmasına veya hayatına mal olmasına sebep olmuş bir hastalıktır. Günümüze kadar hastalığın kesin tedavisine ulaşılamasa da 1954 yılında John SALK, çocuk felci aşısını (Polio aşısı, IPV) bulmasıyla hastalığın önlenmesi için çok büyük bir adım atılmasını sağlamıştır. Ardından 1957 yılında Sabin aşının damlacık formunu (TOPV) geliştirmiştir. Günümüzde bu aşılar sayesinde çocuk felci hastalığının görülme riski çok büyük oranda dünya çapında azalmıştır.

Çocuk Felci (Poliomiyelit)

Toplumda Verem olarak anılan Tüberküloz hastalığına, Mikobakteri Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) bakterisi sebep olmaktadır. Geçmişten bu güne kadar dünyada toplumun her kesimini etkileye bilen bu hastalık daha çok savunma sistemi zayıf bireylerde görülmektedir. Bu yüzden bütün dünya ülkelerinde hastalığın önlenmesi için dispanserler kurulmuştur. 

Nasıl bulaşır? 

Tüberküloz en çok akciğerlere bulaşsa da şiddetli durumda diğer organlarda da görüle bilmektedir. Verem hava damlacık yoluyla bireylere bulaşır.

Verem (Tüberküloz) Hastalığı

Kabakulak hastalığı tükürük bezlerinin şişmesi, yutkunma zorlukları, yüksek ateş, halsizlik şikâyetleri ile kendini gösteren bir viral enfeksiyondur. Tükürük bezlerinin şişmesiyle kulak altındaki şişkinlik oluşması sebebiyle Kabakulak ismini almıştır. Tıpta Epidemik Parotit olarak anılmaktadır.

Kabakulak hastalığı toplumda daha çok çocuk yaşta görülen bir hastalıktır. Çocukluk çağında hastalığı geçirmeyen yetişkinlerde de görülme riski vardır. İnsan hayatı boyunca bir kes kabakulak hastası olabilir.

Kabakulak Hastalığı( Epidemik Parotit)

Kızamıkçık; Alman kızamığı veya üç gün kızamığı olarak da adlandırılan hastalık, Rubella virüsünün sebep olduğu viral bir enfeksiyondur. Hastalık, hava damlacık yoluyla yüksek derece bulaşıcı ve kolaylıkla yayıla bilen bir hastalıktır. Genellikle hafif bir hastalık olmasına rağmen özellikle hamile bayanlarda bebeğin etkilenip doğumsal anomalilere(bozukluklarına) sebep olması yüzünden dikkat edilmesi gereken bir enfeksiyondur. Konjenital Rubella sendromu olarak adlandırılan bu anomaliler işitme kaybı, görme bozuklukları, kalp anomalileri gibi komplikasyonlara sebep olabilir.

Kızamıkçık (Rubella) Hastalığı

Genellikle öksürük, kırmızı burun, kanlanmış gözler, boğaz ağrısı, yüksek ateş ve ciltte çeşitli lekelerin oluşmasıyla kendini gösteren kızamık hastalığı bir viral enfeksiyondur. Daha çok aşı olmamış çocuklarda görülen kızamık virüsü. Hamilelik döneminde ciddi doğumsal anomalilere hatta bebek ölümlerine neden ola bilir. Doğumdan sonra 12.ayda yapılan kızamık aşısı hastalığın önlenmesi bakımında önemli bir rol oynamaktadır.

Hastalığın sebepleri

Hava yoluyla yayılan virüs yayılımını vücudun bağışık sisteminin direnci ile doğru orantılı gerçekleştirir.

Kızamık Hastalığı

Aşı, bağışıklık sistemi yani savunma, sistemini oluşa bilecek dirençli hastalıklardan korumak için dışarıdan hafifletilmiş virüs veya bakteri çözeltisinin vücuda verilmesi işlemidir. Bağışıklık sistemi bu sayede hastalığa karşı önlem ala bilmek adına antikor adı verdiğimiz yapılar oluşturur bu, hastalık teması halinde enfeksiyonun vücudun etkilenmesini önler.

Bağışıklık sistemi organizmamız çalıştığı her saniye vücudumuzu korumak adına sürekli antikorlar üretir.

Aşı nedir? Neden aşı olunmalı?

Neden Sivilce çıkar?

Sivilce yani tıp terimi ile Akne bir yağlı deri hastalığıdır. Genellikle ergenlik döneminde meydana gelen hormonal değişimlerin olmaya başladığı gençlerimizde kendini göstermektedir. Bu dönem 15-25 yaş aralığında kendini gösterir. Vücut üzerindeki bu hormonal denge düzene girmeye başladığı anda akne kendiliğinden kaybolur.

Sivilce(Akne) Nedir? Nelere dikkat edilmeli? Bitkisel tedavisi nedir?

Nedir?

Egzama bir deri hastalığıdır. Atopik Dermatit olarak da adlandırılır.  Çeşitli sebeplerden dolayı vücut derisi üzerinde gelişen enfeksiyonlara genel bir hastalıktır. Vücudun her yerinde gözlemlene bilir. Genellikle ilk başlangıç ayak parmak ve tabanında gelişir daha sonra ellerde yayılım izlenir. Direncine göre farklı vücut bölgelerinde de izlene bilmektedir. Günümüzde görülme olasılığı bir hayli artmıştır. Genellikle çocuklarda görülür fakat kendiliğinden iyileşme gözlemlenir.

Egzama Nedir? Tedavi Nasıl Uygulanır?

Doktor

Erdem Özarslan

Facebook

/drozarslan

Twitter

/dr_ozarslan

Instagram

/drozarslan

 • Kök hücre (Stem Cell) Bölüm 2 - Kök hücre farklılaşma etapları, Transkripsiyon Faktörleri

  Kök hücre Farklılaşması

  Kök hücreler farklılaşma potansiyelleri sayesinde vücudun her bir yerinde farklı bir fonksiyon kazanmış canlılardır. Bu farklılaşma sayesinde küçük bir yapıdan kocaman bir organizma meydana gelmesine öncü olurlar.

  şurada Kök Hücre(Stem Cell) İlk yorum yapan siz olun! Devamını okuyun...
 • Astım
  Astım
  20 Ekim 2017

  Astım bronşların kronik havayolu iltihabı sonucu meydana gelen alerjik etkenlerden dolayı bronşların hassas yapıya bürünerek öksürük nöbetleri, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve/veya göğüste sıkışma hissi şeklinde rahatsızlıkların meydana geldiği solunum yolu hastalığıdır. Basitçe anlatmak gerekirse alerjik etkenler sonucu havayolu tıkanıklarının meydana geldiği bir durumdur.

  şurada Akciğer Hastalıkları İlk yorum yapan siz olun! Devamını okuyun...
 • Santral Pontin Miyelinozis

  Santral Pontin Miyelinozis; Beyin sapının üzerinde bulunan miyelin adı verilen sinir hücre tabakasının tahribi sonucu oluşan bir durumdur.

  Miyelin kılıf olarak sinir demetlerinin üzerinde var olan bu yapılar sinyallerin hızlı bir şekilde aktarılmasın da etkilidirler. Bu yapıların hasarı sonucu sinyallerin gerektiği şekilde ulaşamaması, sinir demetlerinin iletişim kurma kabiliyetlerini yitirmesine sebep olur. Santral Pontin Miyelinozis hasarı, merkezi sinir sistemi yani beyin sapı üzerinde bulunan miyelin yapıların hasarı sonucu oluşan sinyal bozuklukları dolayısı ile ortaya çıkan belirtilerdir.

  şurada Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) İlk yorum yapan siz olun! Devamını okuyun...
 • Kök hücre (Stem Cell) Bölüm 1 - Kök hücre nedir? Kök hücreye giriş

  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kök Hücre Kulübünün vesilesi ile 3 Ekim 2017 tarihin de başlamış olduğu Kök Hücre derslerine katılma şansı elde ettim. Bu şansı bana verdikleri için Kök Hücre Kulübündeki bütün meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

  Kök hücre gerek hastalıkların tedavisi noktasında, gerekse hastalıkların önlenmesi noktasında Tıp bilimini çok ileriye götürecek hatta çığır açacak bilgilerin olduğu, bir bilim dalı diye bilirim

  şurada Kök Hücre(Stem Cell) İlk yorum yapan siz olun! Devamını okuyun...
 • Akut ve Kronik Bronşit

  Bronşit bir akciğer hastalığıdır. Soluk borusunun akciğerlere dağılan dallarına bronş adı verilir. Bronşit bu yapıların iltihaplanması sonucu oluşan durumdur. Hastalığın sürecine göre AKUT ve KRONİK olmak üzere iki sınıfta incelenir.

  Akut Bronşit Nedir?

  Akciğer bronş iç zarlarının anlık iltihaplanması sonucu oluşan, çoğunlukla üst solunum yolu hastalıklarının(Nezle, Grip vb.) akciğere doğru ilerlemesi ve bronşiyal mukus salgısının artması sonucu meydana gelen kuru veya balgamlı öksürük, ateş, halsizlik, hırıltı şeklinde solunum ve soluk alamama gibi belirtilerin izlediği bir hastalıktır.

  şurada Akciğer Hastalıkları İlk yorum yapan siz olun! Devamını okuyun...
 • Hepatit A (Sarılık)
  Hepatit A (Sarılık)
  25 Eylül 2017

  Hepatit A hastalığı ismiyle anılan, Hepatit A virüsünün sebep olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Karaciğerin iltihaplanması sonucu oluşan karaciğer fonksiyonlarının bozulması ile vücudun sararmış bir hal alması yüzünden, halk arasında sarılık olarak da adlandırılmaktadır. Karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan birçok virüsten biri olan hepatit A virüsü, genellikle çocuklarda görülür.

  şurada Enfeksiyon Hastalıkları İlk yorum yapan siz olun! Devamını okuyun...
 • Suçiçeği Hastalığı
  Suçiçeği Hastalığı
  18 Eylül 2017

  Suçiçeği hastalığı genellikle çocukluk döneminde baş gösteren, çocukluk döneminde hastalanmamış yetişkinlerde de görüle bilen, ilk önce yüzde daha sonra bütün vücuda yayılan yaygın kırmızı kabarcık şekilde yaraların görüldüğü viral enfeksiyondur. Hastalığa Varicella Zoster adıyla anılan virüs sebep olmaktadır. Bu virüs aynı zamanda Zona hastalığının oluşmasına da sebep olur. Zona, çocukluk döneminde Suçiçeği enfeksiyonu geçirmiş, daha sonra yetişkinlik döneminde göğüs ve sırt dersinde simetrik görülen yaraların oluşmasıyla baş gösteren bir hastalıktır. Suçiçeği hastalığı hava damlacık yolu yani öksürme, hapşırma yoluyla havaya yayılan taneciklerin etraftaki bireyler tarafından solunması veya temas etmesiyle bulaşır.

  şurada Enfeksiyon Hastalıkları İlk yorum yapan siz olun! Devamını okuyun...

Galeri

Site İçerik

Bu sitede yer alan tüm içerik bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir sağlık probleminiz olması durumunda ilgili doktorlar ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir. Site hedef gösterilerek yapılan paylaşımlar dışındaki paylaşımlara izin verilmemektedir.

Takip Edin